Parsua Sana’at Khavar-e miyaneh

شرکت صنعتی و معدنی پارسوآ فرآور ایرانیان

شرکت صنعتی و معدنی پارسوآ فرآور ایرانیان یک مجموعه تولیدکننده مواد اولیه شیمیایی با فن آوری ساخت پیشرفته می باشد. مجموعه کارخانه بسیار نزدیک به تهران، تامین کننده بخشی از نیاز مواد اولیه شیمیایی و معدنی و قطعات سرامیکی مهندسی با تکنولوژی بالا (hightech) در کشور خواهد بود. ضمن آن که بازرگانی محصولات نیز با توجه به سابقه مجموعه مقدور می باشد. پرسنل مجموعه زیر نظر مدیریت به بررسی و مطالعه دقیق مواد مختلف برای تولید با توجه به نیاز مشتری و تقاضای بازار می پردازند و سپس خط تولید کارخانه برای تهیه ماده شیمیایی بکارگیری می شود. تعداد و مقیاس مواد تولیدی با توجه به نیاز و تقاضا و شرایط انبارداری ماده و تحویل آن تعیین می گردد.